Tính năng

Sảnh Phúc Lợi

 • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Phúc Lợi.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Điểm Danh Nhận Quà

 • Mỗi ngày điểm danh một lần nhận ngay phần thưởng. Thiếu hiệp nạp thêm số vàng bất kỳ được nhận thêm lần nữa.
 • Tích lũy điểm danh đạt các mốc 2, 5, 7, 10, 14, 17, 21, 26 ngày có thể nhận thưởng quà lớn.
 • Mỗi tháng sẽ làm mới điểm danh trở về ngày 1.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động Điểm Danh Nhận Thưởng

Online Nhận Quà

 • Mỗi ngày online đạt đến thời gian nhất định sẽ được nhận quà xịn.
 • Tối đa nhận thưởng 4 lần.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động Online Nhận Quà

Nhận Lại Tài Nguyên

 • Khi không thể tham gia đủ tất cả hoạt động trong ngày, thiếu hiệp vẫn có thể nhận lại tài nguyên và vật phẩm trong ngày hôm sau.
 • Nhận lại miễn phí: được nhận 50% tài nguyên từ các hoạt động đã bỏ lỡ của ngày hôm trước.
 • Nhận lại dụng vàng: được nhận 100% tài nguyên từ các hoạt động đã bỏ lỡ của ngày hôm trước.
 • Lưu ý: Tài nguyên nhận lại không cộng dồn ngày, nên các thiếu hiệp nhớ vào nhận mỗi ngày nhé.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động Nhận Lại Tài Nguyên

Hoàn Trả EXP Offline

 • Khi thiếu hiệp không online, hệ thống sẽ tự tích lũy EXP (tối đa 12 giờ). Sau khi đăng nhập có thể nhận lại EXP.
 • VIP 2 - 3: EXP rời mạng x2.
 • VIP 4 trở lên: EXP rời mạng x3.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động Hoàn Trả EXP Offline

Nhận Thể Lực

 • Mỗi ngày vào các mốc thời gian 12h00 – 14h00 và 18h00 – 20h00 các thiếu hiệp sẽ nhận thêm 30 điểm thể lực.
 • Lưu ý: thể lực đạt giới hạn không thể nhận thêm.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Mobi VNG!