Tính năng

Nhiệm Vụ Tầm Bảo

Tương truyền, Tàng Bảo Đồ cất giữ vị trí những báu vật trong thiên hạ. Không ít nhân sĩ giang hồ không tiếc công tìm kiếm và đã không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng.
Thực hư thế nào, mời chư vị thiếu hiệp khám phá thông qua Tầm Bảo.
  • Thời gian: Phần thưởng x2 vào 14h30 – 15h00 mỗi ngày.
  • Phần thưởng: Vàng Khoá, Đá Cường Hoá, Đá Khảm, Sách kỹ năng, Mỹ Nhân Lệnh.
  • Đến thời gian hoạt động chọn Tầm Bảo. Hoặc nhấp biểu tượng Đặc Sắc, chọn Tầm Bảo.

Kiếm Vũ Mobi VNG Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG Bản đồ Tầm Bảo