Tính năng

Hoa Sơn Luận Kiếm

Giới thiệu

Thời gianMở lúc 19h00 - 19h30 hàng ngày.
Điều kiệnNhân vật đạt cấp 50.
Giao diện

- Nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn mục Hoa Sơn.
Kiếm Vũ Mobi VNG

- Hoặc nhấp biểu tượng Đặc Sắc, nhấp Tranh Bá, chọn mục Luận Kiếm.
Kiếm Vũ Giang Hồ

Phần thưởng

Danh hiệu Kiếm Phá Thương Khung, rương Hoa Sơn Bí Bảo, Vàng Khóa, Tăng bậc đơn, Đá khảm.

Hoa Sơn Luận Kiếm

 • Có tất cả 9 tầng, mỗi tầng có Người Thần Bí canh giữ Hoa Sơn. Thiếu hiệp diệt số lượng Người Thần Bí tương ứng sẽ vào tầng kế.
 • Tại tầng an toàn (1 - 4 - 7 - 8) về thành hồi sinh không bị giảm tầng.
 • Tầng không an toàn khi tử vong đạt số lần nhất định, về thành hồi sinh có xác suất giảm 1 tầng. Dùng thuốc hồi sinh không bị giảm tầng.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện bản đồ Chiến Trường Hoa Sơn

 • Rương Hoa Sơn Bí Bảo:
  • Chỉ khi vào tầng 9 mới có thể tranh đoạt Rương Bí Bảo.
  • Ở giữa tầng 9 mỗi 5 phút tạo mới 1 Rương Bí Bảo, thiếu hiệp thu thập sẽ sở hữu Hoa Sơn Bí Bảo.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Thu thập Hoa Sơn Bí Bảo

 • Thưởng Cuối:
  • Chiến trường kết thúc, người điểm cao nhất nhận được Danh Hiệu.
  • Ngoài ra thiếu hiệp còn nhận được nhiều vật phẩm giá trị khác.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Danh hiệu đặc biệt

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Mobi VNG!