Tính năng

Hệ thống La Ma

La Ma Di Thể tái thế, bên trong cất giấu bí kíp võ công tuyệt thế, ngộ ra chân lý vi diệu của Chân Kinh có thể đắc đạo thành tiên, chính điều này đã khiến người người thèm muốn tranh đoạt.

Mọi sự đều có cơ duyên, thiên ý đã định, đại nạn lại bắt đầu, giang hồ chỉ trông chờ các vị hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch yêu ma, tiêu diệt tà ác...

Hệ thống La Ma

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 6 sẽ thu thập được món La Ma đầu tiên.
  • Thu thập La Ma: Đại hiệp có thể thu thập các món La Ma còn lại thông qua đăng nhậptăng cấp VIP trong trò chơi.
Hệ thống La Ma
  • Có 8 món La Ma để chư vị đại hiệp thu thập, có tác dụng tăng lực chiến và thuộc tính nhân vật.
  • Mỗi món La Ma có kỹ năng riêng biệt, được chia thành 3 loại: Chậm Chạp, ChoángMất Sinh Lực, đòi hỏi các đại hiệp phải biết lựa chọn kỹ năng phù hợp với từng chiến trường và đối thủ khác nhau nhằm hướng đến thắng lợi.
La MaHình ảnhKỹ năngMô tả
Xuyên Vân TiễnKiếm Vũ Mobi VNG Tiễn Tỏa Thần
Chậm Chạp Lv1
Tấn công có 50% khiến kẻ địch giảm tốc 30% đồng thời tăng tất cả sát thương 5% trong 2 giây.
Thời gian chờ: 8s
Hy Hòa TượngKiếm Vũ Mobi VNG Ảnh Hồn
Choáng Lv1
Tấn công có 30% khiến kẻ địch choáng trong 1.5 giây.
Thời gian chờ: 8s
Kiếm Tôn SáoKiếm Vũ Mobi VNG Kiếm Truy Ảnh
Chậm Chạp Lv2
Tấn công có 50% khiến kẻ địch giảm tốc 30% đồng thời tăng tất cả sát thương 10% trong 2 giây.
Thời gian chờ: 8s
Già Lam BảoKiếm Vũ Mobi VNG Phá Thể Sát
Mất Sinh Lực Lv1
Tấn công có 30% khiến kẻ địch mỗi 1 giây tốn 1% sinh lực trong 3 giây.
Thời gian chờ: 8s
Kim Ô GiápKiếm Vũ Mobi VNG Kim Ô Huyền
Choàng Lv2
Tấn công có 40% khiến kẻ địch choáng trong 1.5 giây.
Thời gian chờ: 8s
Hình Thiên YênKiếm Vũ Mobi VNG Hỏa Phệ
Mất Sinh Lực Lv2
Tấn công có 40% khiến kẻ địch mỗi 1 giây tốn 1.5% sinh lực trong 3 giây.
Thời gian chờ: 8s
Đế Hồn DiệnKiếm Vũ Mobi VNG Thất Tâm Chú
Choáng Lv3
Tấn công có 50% khiến kẻ địch choáng trong 1.5 giây.
Thời gian chờ: 8s
Bàn Long SáoKiếm Vũ Mobi VNG Mệnh Kích
Mất Sinh Lực Lv3
Tấn công có 50% khiến kẻ địch mỗi 1 giây tốn 2% sinh lực trong 3 giây.
Thời gian chờ: 8s
Hệ thống Chú Linh
  • Kích hoạt hệ thống Chú Linh ngay tại giao diện La Ma.
  • Dùng Linh Khí Đơn để tiến cấp La Ma Chú Linh, giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Ảo Hóa

Khi đại hiệp chọn Ảo hóa một món La Ma, hình ảnh La Ma đó sẽ xuất hiện và có hiệu ứng xoay quanh nhân vật một cách huyền ảo.