Tính năng

Hệ Thống Kỹ Năng

Hoả lân kiếm vũ vang thiên hạ
Anh hùng quyết chiến định giang sơn
Hồng nhan tuyệt sắc khuynh nhất thế
Băng phụng đỉnh phong trấn giang hồ.

  • Tại giao diện Nhân vật, nhấp chọn biểu tượng Kỹ Năng.

Kiếm Vũ VNG

Kỹ năng Chủ động:

Là những kỹ năng cơ bản của nhân vật. Gồm các kỹ năng: Vô Cực Kiếm, Tuyệt Tình Kiếm, Tuyệt Kiếm Trận, Bích Thủy Kiếm.

Kiếm Vũ VNG

Kỹ năng La Ma:

Là những kỹ năng nhận được khi kích hoạt La Ma Chú Linh. Gồm: Băng Sát, Định Thân, Phá Huyết.

Kiếm Vũ VNG

Kỹ năng Bị Động:

Gồm 8 kỹ năng bổ trợ cho 7 thuộc tính của nhân vật: Hồi Sinh lực, Tăng Tấn công, Tăng Phòng thủ, Tăng Sinh lực, Tăng Chính xác, Tăng Né tránh, Tăng Bạo Kích, Tăng Kháng bạo.

Dùng sách kỹ năng bị động tương ứng để học và nâng cấp kỹ năng.

Kiếm Vũ VNG

Kỹ năng Tâm Pháp:

Khi diệt quái sẽ nhận Linh khí, dùng kích hoạt và tăng cấp kỹ năng.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Với hệ thống kỹ năng vô cùng phong phú và hoành tráng, các thiếu hiệp phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng để chọn cho mình cách kết hợp chính xác nhất nhắm đoạt lấy lợi thế từ những trận so tài nảy lửa chốn giang hồ.