Tính năng

Hệ Thống Bang Hội

Bang hội là nơi giao lưu gặp gỡ giữa những anh hùng cùng chung chí hướng. Tại đây, chư vị thiếu hiệp có thể kết giao bằng hữu để cùng nhau xông pha giang hồ, tình như huynh đệ, tương trợ lẫn nhau. Trải nghiệm niềm vui chung tay xây dựng Bang hội từng bước vang danh. Bang hội càng lớn mạnh, các thành viên càng nhận được nhiều lợi ích phong phú.

Tạo Lập Bang

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 42.
 • Nhấp vào biểu tượng Bang.

Kiếm Vũ Mobi VNG

 • Mở giao diện Bang Hội, nhập tên bang hội, sau đó chọn Bang Lv2 (tốn 50 Vàng) hoặc Bang Lv1 (tốn 100 Vàng khóa)
 • Khi đủ các điều kiện quy định, sau đó nhấp Tạo Bang.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Gia Nhập Bang

 • Thiếu hiệp chỉ có thể gia nhập bang theo phe đã chọn.
 • Hoặc các vị trí chức vụ trong bang, có thể gửi lời mời thiếu hiệp chưa có bang.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Thông Tin Bang

Kiếm Vũ Mobi VNG

 • Phúc Lợi: Mỗi ngày dựa theo cấp bang phát thưởng vật phẩm cho các thành viên.
 • Góp: Có thể góp bằng Vàng, Bang Lệnh. Hoàn Thành nhiệm vụ bang hội nhận nhiều điểm cống hiến và Bang Lệnh.

Boss Bang

 • Bang chủ và Bang phó có thể triệu hội boss lúc 19h30 - 20h00 hàng ngày.
 • Sau khi Boss được triệu hồi các thành viên vào giao diện Cứ Địa để diệt boss.
 • Diệt Boss Bang có thể dùng vàng triệu hồi Boss Bang siêu.
 • Tinh Phách nhận từ Boss Bang Siêu, dùng để nuôi Boss Bang, cấp Boss càng cao sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn!

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện Boss Bang

Kiếm Vũ Mobi VNG
Rương báu và nhiều phần thưởng hấp dẫn sau mỗi lần diệt Boss Bang