Tính năng

Giới thiệu tính năng Cường hóa Trang Bị

Nhấp biểu tượng Cường Hóa để mở giao diện.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Cường Hóa

  • Cấp cường hóa tối đa là 100.
  • Dùng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị. Đá Cường Hóa có thể nhận được qua hoạt động Vấn Đỉnh, Phó Bản Cốt Truyện hoặc Cửa Hàng.
  • Ở những cấp cường hóa đầu, tỉ lệ cường hóa thành công là 100%, sau đó giảm dần.
  • Khi tất cả trang bị đều đạt một cấp cường hóa nhất định sẽ được cộng thêm lực chiến theo Bộ Cường Hóa.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Khảm Đá

  • Mỗi món trang bị có tối đa 3 ô đá để khảm, cấp cường hóa đạt yêu cầu có thể khảm.
  • Đá Khảm có thể nhận được thông qua hoạt động trong game hoặc Tiệm Danh Vọng.
  • Khi trang bị đủ số đá theo yêu cầu sẽ kích hoạt hiệu ứng Bộ Đá, giúp tăng thêm lực chiến đáng kể cho nhân vật.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Ghép Đá

  • 4 Đá cùng cấp, cùng loại sẽ ghép thành Đá cấp cao hơn. Tỷ lệ thành công 100%.
  • Hệ thống sẽ ưu tiên chọn ghép những nguyên liệu khóa trước.
  • Nếu trong số 4 Đá dùng để ghép có 1 viên khóa thì Đá sau khi ghép sẽ bị khóa.

Kiếm Vũ Mobi VNG