Tính năng

Bang Hội Tranh Bá

Giới thiệu

Thời gian20h00 - 20h30 Thứ 2 - 3 - 5 - 7 - CN hàng tuần.
Điều kiệnNhân vật đã tham gia Bang hội.
Giao diện

- Nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn mục Bang Tranh Bá.
Kiếm Vũ Mobi VNG

- Hoặc nhấp biểu tượng Đặc Sắc, chọn mục Tranh Bá.
Kiếm Vũ Mobi VNG

Phần thưởng

Vàng Khoá, Đá Cường Hoá, Đá Khảm.
- Điểm cống hiến Bang.

Bang Hội Tranh Bá

  • Trong thời gian hoạt động, thành viên bang không được rời khỏi bang hội.
  • Bang hội nào giành được Khu 1 mới được vinh dự Hạng 1 toàn server.
  • Bang hội nào thắng ở trận Tranh Bá trước khi vào chiến trường mặc định là phe Thủ, còn bang khác là phe Công.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Chiến trường Bang Hội Tranh Bá

  • Nhiệm vụ phe Thủ là bảo vệ Trấn Vệ Tướng khỏi sự tấn công từ phe Công. Khi Trấn Vệ Tướng của phe Thủ bị hạ, bang gây sát thương cao nhất sẽ chuyển thành phe Thủ và tạo mới Trấn Vệ Tướng.
  • Khu Tài Nguyên: Diệt quái nhận nhiều điểm cá nhân và điểm bang hội, dùng thay đổi khả năng của Trấn Vệ Tướng.
  • Tất cả thành viên phe Công tiêu diệt Trấn Vệ Tướng sẽ nhận được 100 điểm cá nhân và Bang hội có hạng tại Bang Tranh Bá sẽ nhận được điểm bang hội.
  • Người tham gia Bang Hội Tranh Bá đều nhận được Kinh Nghiệm Cờ Bang khi bang đứng hạng.
  • Bang Chủ của Bang bảo vệ thành công Trấn Vệ Tướng sau khi kết thúc sẽ là Võ Lâm Minh Chủ.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Mobi VNG!