Tin tức

Thay đổi cơ chế Phân Khu Công Thành Chiến


Quý Thiếu hiệp thân mến,

Trong thời gian qua, Ban điều hành (BĐH) Kiếm Vũ Mobile VNG đã nhận rất nhiều phản hồi liên quan vấn đề Phân Khu tính năng Công Thành Chiến.

Với mong muốn hỗ trợ các thiếu hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới Kiếm Vũ Mobile VNG, trong bản cập nhật ngày 27/07 sẽ có thay đổi 1 chút về vấn đề này. Cụ thể như sau:

  • Các máy chủ mở dưới 15 ngày tính từ ngày 27/07 sẽ không tiến hành Liên Thông Máy Chủ trong tính năng Công Thành Chiến.
  • Từ ngày 15 trở đi (sau ngày 11/08), máy chủ 336 sẽ bắt đầu gặp các thiếu hiệp ở cácmáy chủ khác.
  • Ví dụ: Máy chủ 336 mở ngày 27/07, trong tính năng Công Thành Chiến của máy chủ này chỉ có thể gặp những thiếu hiệp trong máy chủ 336 cho đến hết ngày 11/08. Sau ngày 11/08, máy chủ này sẽ gặp thiếu hiệp ở các máy chủ khác trong Công Thành Chiển.
  • Lợi ích: Các thiếu hiệp mới tham gia có thể thoải mái cạnh tranh với thiếu hiệp khác có sức mạnh ngang bằng mình, tránh chênh lệch lực chiến quá lớn.

Nay thông báo đến các thiếu hiệp được rõ để có thể sắp xếp trải nghiệm tính năng một cách tối ưu nhất.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Mobi VNG!

Trân trọng,