Tin tức

Hệ thống Linh Kỵ

Chiến binh có Chiến Kỵ, Linh sủng có Linh kỵ.
Kiếm Vũ có lẽ đã rất ưu ái cho các thú cưng của các đại hiệp. Linh sủng có hẳn một hệ thống thú cưỡi riêng, bổ trợ thêm phần lớn sức mạnh cho Linh sủng và tăng lực chiến trực tiếp cho nhân vật.

Điều kiệnNhân vật đạt cấp 73.
Giao diệnNhấp biểu tượng Linh Kỵ để mở.
Tiến cấp

- Vật phẩm: Linh Kỵ Đơn.
- Nguồn: PB Tăng Linh Sủng, Cửa Hàng, Tiệm Danh Vọng.
- Từ bậc 4 trở đi, điểm chúc phúc tăng bậc sẽ bị làm mới về 0.

  • Hình ảnh Linh Kỵ:
Linh KỵHình ảnh
Đô Giác Thú
Tiên Linh Dương
Minh Lang Vương
Thanh Ấu Ngưu
Kim Ấu Sư
Lân Ấu Quy
Xích Ấu Lân
Tử Ấu Loan
Diệm Ấu Long