Tin tức

[Cập nhật] Phiên Bản 20/11

Ngày 8/11/2018 sản phẩm KVM sẽ bảo trì cập nhật Phiên Bản 20/11

Thời gian bảo trì: 10:00 - 15:00 ngày 08/11/2018

Nội dung bảo trì:

7 Ngày Đăng Nhập

  • Thời gian diễn ra: 00:00 14/11 – 23:59 20/11/2018
  • Trong ngày Nhà giáo Việt Nam, sẽ mở sự kiện đăng nhập nhận thưởng, bao gồm:

          -  Mỗi ngày đều nhận được 01 Danh Hiệu, Vàng Khóa
          -  Đăng nhập liên tục 7 ngày sẽ nhận thời trang Tâm Ngữ.

 Boss Niên Thú

  • Thời gian diễn ra: 00:00 14/11 – 23:59 20/11/2018
  • Các bản đồ cố định sẽ xuất hiện Boss Niên Thú. Thông qua giao diện chính, thiếu hiệp đến nơi tiêu diệt boss sẽ nhận nhiều phần thưởng đặc biệt.


 Đổi Thưởng

  • Thời gian diễn ra: 00:00 14/11 – 23:59 20/11/2018
  • Thiếu hiệp khi tham gia diệt quái tại các bản đồ sẽ rơi mảnh Chữ để ghép.
  • Thu thập đủ bộ chữ ghép pháo hoa sẽ nhận thưởng đặc biệt.