Tin tức

Boss Phe

Giới thiệu

Thời gianMở hàng ngày vào các khoảng thời gian: 10h00 - 13h00 - 17h00 - 22h00.
Điều kiệnNhân vật đạt cấp 50 trở lên.
Giao diệnNhấp biểu tượng Hoạt động, chọn mục BOSS.
Kiếm Vũ Mobi VNG
Phần thưởngRương Boss (mở nhận ngẫu nhiên Quân Công, Hộp Sách Kỹ Năng, Trang Bị, Vàng Khoá).

Boss Phe

  • Phe gây nhiều % sát thương hơn sẽ nhận Rương Boss.
  • Người chơi diệt Boss sẽ tăng thêm 50% sát thương chung cho Phe đó.
  • Phe thua chỉ nhận được một nữa Quân Công.
  • Mỗi ngày người chơi giới hạn nhận 20 Rương Boss.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG Sát thương Bos chia theo Phe

Kiếm Vũ Mobi VNG Boss bị diệt sẽ rơi Rương Boss

Kiếm Vũ Giang HồPhần thưởng khi mở Rương Boss