Kiếm Vũ
Mobi VNG

Uyên Ương Đồng Tâm – Truy Hồ Điệp Mộng

Từ đến

Uyên Ương Đồng Tâm

Sự kiện | 


  • Khi thiếu hiệp kết hôn, sẽ mở phó bản kết hôn để phu thê cùng chiến đấu nhận thưởng.
  • Mỗi ngày, có 1 lượt tham gia phó bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng Vàng.
  • Khiêu chiến thành công, cả 2 phu thê đều nhận được thưởng, dùng để nâng cấp nhẫn Kết Đôi của cặp đôi, tăng mạnh lực chiến nhân vật.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG