Kiếm Vũ
Mobi VNG

Tinh Luyện Trang Bị

Từ đến

Vòng Quay May Mắn

Sự kiện | 


 • Thời gian: 00h00 ngày 14/11 - 23h59 ngày 20/11/2017.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Vòng Quay để mở giao diện hoạt động.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

 • Nội dung hoạt động
  • Mỗi Ngày được 1 lần quay miễn phí – dùng vàng để tăng số lượt quay.
  • Mỗi lần rút thưởng, 30% vàng sẽ được tích lũy vào Kho thưởng, đồng thời nhận được điểm tích lũy.
  • Quay vòng quay sẽ nhận được những vật phẩm quý, đặc biệt có cơ hội nhận % số Vàng trong Kho thưởng (không phải Vàng Khóa). Vàng thưởng bắt đầu trong Kho thưởng là 2.000 Vàng.
  • Các phần thưởng trên Vòng Quay: 10% - 20% - 30% Vàng trong Kho thưởng, Thời Trang, Hộp Tăng Bậc Đơn, Hộp Truyền Thuyết, Quà Đá Tinh Luyện,...
Điểm tích lũyĐổi thưởng
10Đá Cường Hoá*10 + Vàng Khóa*50
50Hộp Truyền Thuyết*5 + Vàng Khóa*100 + Hộp Đá Cấp 3*1
100Quà Đá Tinh Luyện*20 + Hộp Truyền Thuyết*10 + Vàng Khóa*200
200Quà Đá Tinh Luyện*20 + Hộp Truyền Thuyết*10 + Hộp Đá Cấp 5*1 + Vàng Khóa*300
300Thời Trang*1 + Hộp Truyền Thuyết*10 + Hộp Đá Cấp 5*1 + Vàng Khoá*500

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).