Kiếm Vũ
Mobi VNG

Quần Hùng Tranh Boss

Từ đến

Tranh Mua Mỗi Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 31/10 - 23h59 ngày 06/11/2017.
  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 50.
  • Nội dung:
    • Mỗi ngày sẽ mở bán 1 loại Tăng Bậc Đơn, Trưởng Thành Đơn, Tư Chất với giá ưu đãi lên đến 50%.
    • Qua ngày mới sẽ bán vật phẩm mới, thiếu hiệp cần nhanh tay kẻo bỏ lỡ cơ hội ưu đãi.
    • Vật phẩm bán tại shop sẽ cùng loại với hoạt động hoàn trả tăng bậc đang diễn ra.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động