Kiếm Vũ
Mobi VNG

Quần Hùng Tranh Boss

Từ đến

Kim Tự Tháp

Sự kiện | 


 • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 31/10 - 23h59 ngày 06/11/2017.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 50.
 • Nội dung:
  • Mỗi ngày sẽ tặng miễn phí 2 lần Rút Thưởng. Mỗi lần Quy đổi vào Kiếm Vũ VNG 100 vàng sẽ nhận thêm được 1 lần.
  • Ngoài ra, thiếu hiệp có thể tiêu phí Vàng để mua lượt Rút.
  • Mỗi lần rút đều có tỉ lệ kích hoạt vật phẩm ở tầng cao hơn. Vật phẩm ở tầng càng cao thì giá trị càng lớn.
  • Kích hoạt tầng cuối Kim Tự Tháp sẽ 100% nhận được phần thưởng.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động