Kiếm Vũ
Mobi VNG

Quần Hùng Tranh Boss

Từ đến

Boss Phe Liên Server

Sự kiện | 


Giới thiệu

Thời gianMở hàng ngày vào các khoảng thời gian: 10h00 - 17h00 - 22h00.
Điều kiệnNhân vật đạt cấp 90 trở lên.
Giao diệnNhấp biểu tượng Hoạt động, chọn mục BOSS Liên Server.
Kiếm Vũ Mobi VNG
Phần thưởngHộp Truyền Thuyết, Đá Cường Hóa, Vàng Khóa,...

Boss Phe Liên Server

  • Tại bản đồ truyền tống, thiếu hiệp có thể di chuyển tới các bản đồ có Boss hoặc sử dụng chức năng Tự Động bằng cách nhấp vào bảng Theo dõi.
  • Hoạt động tương tự Boss Phe nhưng diễn ra trên phạm vi liên server.
  • Phần thưởng tính năng bao gồm: Hộp Truyền Thuyết, Đá Cường Hóa, Vàng Khóa,…
  • Ngoài ra, thiếu hiệp kết thúc Boss hoặc Top Sát Thương còn nhận thêm thưởng.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Giang Hồ