Kiếm Vũ
Mobi VNG

[Phiên bản mới] Tình Nghĩa Phu Thê

Từ đến

Nhân Duyên [Kết Hôn]

Sự kiện | 


Giới thiệu

  • Điều kiện: Cấp 67
  • 2 bên là nhân vật khác giới, có độ thân mật trên 1314.

Nhân Duyên

  • Để tiến hành kết hôn, thiếu hiệp mua Nhẫn Tình Yêu tại cửa hàng.
  • Chọn người muốn kết duyên tại NPC Hồng Nương tại Kinh Thành.
  • Chọn loại hình Hôn Lễ và gửi lời Cầu Hôn. Mỗi loại Hôn Lễ sẽ có chi phí và phần thưởng khác nhau.
  • Phần thưởng sau khi Kết Hôn: Thời trang Áo Cưới và Danh Hiệu (tùy theo loại Hôn Lễ) cho cả 2 người.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG Giao diện chọn loại hôn lễ

Kiếm Vũ Mobi VNG Mỗi loại hôn lễ sẽ có phí và nhận được phần thưởng khác nhau

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG