Kiếm Vũ
Mobi VNG

[Phiên bản mới] Công Thành Chiến

Từ đến

Công Thành Chiến

Sự kiện | 


Giới thiệu

 • Thời gian: 20h30 - 21h30 Thứ 3 và Thứ 7 hàng tuần.
 • Điều kiện mở: Cấp 58, Server mở sau 7 ngày.
 • Phần thưởng: Danh hiệu và Thời trang đặc biệt.

Công Thành Chiến

 • Nhấp biểu tượng Công Thành để mở giao diện tính năng.
 • Chọn Chiến Phe -> Đến ngay để vào bản đồ.
 • Người chơi mỗi phe có nhiệm vụ công các thành trên bản đồ.
 • Các thành trì trung lập sẽ có Boss Trung Lập trấn giữ. Tiêu diệt Boss thành công sẽ chiếm lĩnh thành.
 • Thành sau khi bị chiếm sẽ có 3 soái kỳ thuộc phe đang chiếm lĩnh. Chiếm cả 3 sẽ đoạt lại thành.
 • Có thể dùng chức năng Triệu tập, Ứng Cứu để kêu gọi/tập trung đồng đội.
 • Người chơi trong quá trình tham gia có thể làm nhiệm vụ để nhận điểm uy danh, thăng cấp thiên phú/quân hàm.
 • Người chơi có thể dùng Uy Danh nâng cấp Quân Hàm, tăng chỉ số nhân vật.
 • Tăng bậc Quân Hàm có thể nhận được Thiên Phú, tăng Thiên Phú nhận nhiều lợi ích đặc biệt.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG
Thành sau khi bị chiếm sẽ có 3 soái kỳ thuộc phe đang chiếm lĩnh

Kiếm Vũ Mobi VNG
Chức năng Triệu tậpỨng Cứu để kêu gọi/tập trung đồng đội

Kiếm Vũ Mobi VNG
Làm nhiệm vụ để nhận điểm uy danh

Kiếm Vũ Mobi VNG
Dùng Uy Danh nâng cấp Quân Hàm

Kiếm Vũ Mobi VNG