Kiếm Vũ
Mobi VNG

Du Xuân Mậu Tuất

Từ đến

Hoàn Trả Nạp

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 13/02 - 23h59 ngày 27/02/2018.
  • Nội dung: Mỗi ngày, thiếu hiệp quy đổi Vàng vào Kiếm Vũ VNG sẽ nhận được các gói quà hoàn trả hấp dẫn.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động