Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện tuần (28/02 - 06/03)

Từ đến

Rút Thưởng Hàng Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: 00h00 ngày 28/02 - 23h59 ngày 06/03/2018.
  • Nội dung: Mỗi lần quy đổi đủ 1.000 Vàng vào nhân vật, thiếu hiệp được nhận 1 lần rút thưởng. Có thể dùng chức năng quay nhiều lần.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG
Bá Tước

Kiếm Vũ Mobi VNG
Vân Thường

Kiếm Vũ Mobi VNG
Manh Tiên

Kiếm Vũ Mobi VNG
Hồ Ly Mị Ảnh

Kiếm Vũ Mobi VNG
Ám Hương

Kiếm Vũ Mobi VNG
Ngạo Chiến

Kiếm Vũ Mobi VNG
Tây Phong

Kiếm Vũ Mobi VNG
Tiên Ảnh

Kiếm Vũ Mobi VNG
Vũ Tam Đao

Kiếm Vũ Mobi VNG
Thất Sát