Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Nạp Lần Đầu

Sự kiện | 


  • Thời gian: Kể từ lúc tạo nhân vật.
  • Nội dung: Tăng bậc tính năng đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Điều kiệnPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
Nạp bất kỳ[La Ma] Kiếm Tôn SáoKiếm Vũ Mobi VNG Hệ Thống La Ma. Giúp chủ nhân tăng nhiều chỉ số. Ngoài ra sử dụng có thêm 1 kỹ năng La Ma Kiếm Truy Ảnh (Băng Sát).
Thẻ Vàng Khóa*100Kiếm Vũ Mobi VNG Mỗi Thẻ Vàng Khóa đổi được 1 Vàng Khóa.
Đá Tấn Công-Cấp 2Kiếm Vũ Mobi VNG Khảm vào Trang Bị, tăng 50 tấn công.
Đá Cường Hóa*2Kiếm Vũ Mobi VNG Sử dụng để cường hóa trang bị.
Mỹ Nhân Lệnh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Nguyên liệu để tăng phẩm chất Hộ Tống.
Bùa x1.5 EXP*1Kiếm Vũ Mobi VNG Trong 60 phút, EXP ngồi thiền và diệt quái +50%. Có thể dùng chung với bùa EXP khác. Cùng loại cộng dồn thời gian, khác loại cộng dồn hiệu quả.
Nạp 500 VàngTăng Cấp Đơn*1Kiếm Vũ Mobi VNG Cấp 59 trở xuống dùng sẽ tăng ngay 1 cấp. Cao hơn Lv59 dùng sẽ nhận được EXP 9500000.
[Tuyệt Thế] Bích Thủy Kiếm*1Kiếm Vũ Mobi VNG Mang vào sẽ tăng cấp Chí Tôn Vũ Khí thành Tuyệt Thế Vũ Khí, tăng cao tấn công.
Đá Tấn Công – Cấp 3Kiếm Vũ Mobi VNG Dùng để khảm vào trang bị, tăng thêm 100 Tấn Công.
Chiến Kỵ Đơn*3Kiếm Vũ Mobi VNG Nguyên liệu để tăng bậc Chiến Kỵ.
Thẻ Vàng Khóa*200Kiếm Vũ Mobi VNG Mỗi Thẻ Vàng Khóa đổi được 1 Vàng Khóa.
Quà Sách Bị Động*2Kiếm Vũ Mobi VNG Dùng nhận 1 sách kỹ năng ngẫu nhiên: Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực, Chính Xác, Né Tránh, Bạo Kích, Kháng Bạo.
Sách Chiến KỵKiếm Vũ Mobi VNG Dùng tăng kỹ năng bị động Chiến Kỵ.